Слънцето може да реши световната криза с чистата вода

Изследователи от Института за бъдещи индустрии UniSA са разработили обещаващ нов процес, който може да осигури питейна вода за милионите хора, които нямат достъп до чиста вода – включително тези, които живеят в много от най-уязвимите и неравностойни общности на планетата. Екип, ръководен от доцент Хаолан Сю, е усъвършенствал техника за извличане на прясна вода от морска вода, солена вода или замърсена вода чрез високоефективно слънчево изпаряване. Методът може да осигурява достатъчно прясна питейна вода за четиричленно семейство само от един квадратен метър изходна течност.

„През последните години се отделя много внимание на използването на слънчево изпаряване за създаване на прясна питейна вода, но досегашните техники са твърде неефективни, за да бъдат практически полезни“, казва доц. Сю. „Преодоляхме тази неефективност и нашата технология вече може да доставя достатъчно прясна вода, за да покрие много практически нужди – на малка част от цената на съществуващите технологии като обратна осмоза.“

В основата на системата е високоефективна фототермална структура, която се намира на повърхността на водоизточник и преобразува слънчевата светлина в топлина, фокусирайки енергията точно върху повърхността, за да изпари бързо най-горната част на течността. Изпарението е метод, използван и от други изследователи, но обичайният проблем е загубата на енергия, тъй като топлината преминава в целия обем вода и трудно постига целта си.

„Разработихме техника, която не само предотвратява загубата на слънчева енергия, но всъщност черпи допълнителна енергия от течащата вода и околната среда, което означава, че системата работи със 100 процента ефективност за входящата слънчева енергия и черпи до още 170 процента енергия от водата и околната среда“.

За разлика от двуизмерните структури, използвани от други изследователи, доц. Сю и неговият екип са разработили триизмерен изпарител с форма на перка, подобен на радиатор. „Ние сме първите изследователи в света, които извличат енергия от течащата вода по време на слънчево изпаряване и я използват за изпаряване – и това помогна на нашия процес да стане достатъчно ефективен, за да доставя между 10 и 20 литра прясна вода на квадратен метър на ден.“

Практичността на системата се подобрява от факта, че е изградена изцяло от прости, ежедневни материали, които са с ниска цена, устойчиви и лесно достъпни. Това е направено съвсем нарочно. Повечето компоненти са купени от обикновена железария или супермаркет. „Единственото изключение са фототермичните материали, но дори и там ние използваме много прост и рентабилен процес, а истинското ни постижение е в дизайна на системата и оптимизирането на енергийната връзка.“

Освен че е лесна за конструиране и лесна за разгръщане, системата е и много лесна за поддръжка. Това означава, че системата може да бъде разгърната в ситуации, при които други системи за обезсоляване и пречистване биха били финансово и оперативно нежизнеспособни.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*