Светът вече има 1TW слънчева мощност

Светът вече разполага с хардуер за добиване на слънчева енергия на Земята, способен да произвежда един терават чисто електричество само от слънчевото греене.

Оценката е доста „плаваща“. Тя се основава на оценките за предишните години: знае се, че през 2021 година са инсталирани най-малко 183 GW фотоволтаични системи през 2021 г. и че през предходната година, т.е. през 2020 г., светът вече е имал общо 788 GW капацитет за производство на фотоволтаична енергия. Тези две стойности правят общо 971 GW инсталирана слънчева мощност.

Към това следва да се добави прогнозата, че през 2022 година би трябвало да се инсталират около 210 гигавата нови соларни инсталации.

На база всички тези данни и прогнози анализаторите правят извода, че към настоящия момент човечеството би трябвало вече да е достигнало „летвата“ от 1000 гигавата соларни инсталации по света. Би трябвало вече да можем „официално“ да измерваме слънчевия капацитет на населението в теравати.

Смелата оценка идва с уговорката, че не са взети предвид случаите на демонтирани фотоволтаични инсталации. Понякога по-старите соларни системи биват обновявани с нови панели, но изследователите нямат данни за обема на демонтираните модули. Данните за „инсталирaния фотоволтаичен капацитет“ се базират преди всичко на информацията, подавана от самите проиzводители на оборудване.

Най-голям принос за огромния соларен капацитет има Китай. Страната достигна и даже вече надмина 100 GW инсталирани мощности в края на 2016 г. или началото на 2017 г. Европейският съюз достигна 100 GW през 2015 г. В Съединените щати числото от 100 GW беше достигнато през първото тримесечие на 2021 г.

Тези три региона представляват повече от половината от инсталирания слънчев капацитет в света.

От гледна точка на генерацията 2021 г. също беше важна година. Според статистическия преглед на BP за световната енергия 2021, светът е генерирал 26 823 тераватчаса електроенергия през 2020 г. От това 855 тераватчаса идват от слънчева енергия. И ако се вярва на данните, че капацитетът за добив на слънчева енергия е нараснал с 23% през 2021 г., товa би трябвало да значи, че производството на соларен ток е счупило прага от 1 петаватчас през 2021 г.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*