Закритите депа за боклук могат станат соларни ферми

Последните данни, публикувани от Световния институт за ресурси и Института за управление на ресурсите (RMI), сочат, че местните власти в Съединените щати са добивали значителни количества енергия от слънчеви централи, построени на мястото на закрити депа за отпадъци през миналата година. Докладът анализира общо 21 депа, които са били използвани за генериране на 207 мегавата слънчева енергия. Това означава 10-кратно увеличение на енергията, произведена от „безполезните“ земи през последните години.

Според доклада на RMI, налице е огромен потенциал за увеличаване на продукцията на слънчева енергия от закрити сметища навсякъде по света. Наличните затворени депа могат да произвеждат до 60 гигавата слънчева енергия.

Традиционно закритите сметища биват оставени без надзор, предимно заключени, тъй като земята е негодна за обитаване. Въпреки че може да има зелена растителност, местата се класифицират като изоставени зони в околната среда. Понякога такива площи биват превърнати в голф-игрища и това е добър начин за оползотворяването им.

С производството на слънчева енергия депата могат лесно да бъдат превърнати в полезни места, които се използват целенасочено за полезно производство. Причината, поради която слънчевите панели работят добре на такива земи, е, че земята няма нужда от обработване или някакви сериозни изменения, в от друга страна е обичайно тези места да са разположени близо до пътища и да имат изградена електропреносна инфраструктура.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*