100% ВЕИ биха се изплатили в рамките на 6 години

Ново изследване от изследователя от Станфордския университет Марк Джейкъбсън сочи, че има 145 страни, които биха могли да посрещнат 100% от своите обичайни енергийни нужди от ВЕИ: вятър, вода, слънце. Проучването сочи още, че във всички разглеждани страни по-евтината енергия и нейните предимства означават, че необходимата инвестиция за прехода се изплаща в рамките на шест години. И още“ в световен мащаб подобен преход би създал 28 милиона повече работни места.

Тъй като възобновяемите енергийни източници започват да представляват по-голяма част от световния енергиен микс и тъй като правителствата си поставят нови и по-дръзки цели за неговото допълнително увеличаване, налице са много притеснения относно разходите, които радикалната промяна на нашите енергийни системи би коствала. А и непостоянният характер на вятъра и слънцето създава тревоги относно недостатъчното снабдяване и възможните прекъсвания на тока.

Най-новото моделиране на енергийните системи от изследователя от Станфордския университет Марк Джейкъбсън обаче показва, че за 145 страни енергийният преход към 100% ВЕИ – с включени системи за съхранение на енергия – ще се изплати в рамките на шест години. В крайна сметка така ще струва по-малко от продължаването на сегашната енергийни системи.

„В световен мащаб ВВС (енергия от вода, вятър и слънце) намалява крайното потребление на енергия с 56,4%, частните годишни разходи за енергия с 62,7% (от $17,8 до $6,6 трилиона на година) и социалните (частни плюс здраве плюс климат) годишни разходи за енергия с 92,0% (от $83,2 до $6,6 трилиона) ). на година) при цена на сегашна стойност от 61,5 трилиона долара“, казва Джейкъбсън в последната си статия. „По този начин ВВС изисква по-малко енергия, струва по-малко и създава повече работни места, отколкото обичайният бизнес.“

Той описва моделирането в статията „Евтини решения за глобалното затопляне, замърсяването на въздуха и енергийната несигурност за 145 страни“, която наскоро беше публикувана в Energy & Environmental Science. Анализът се основава на предишната работа на Джейкъбсън, като добавя нови държави, по-нови данни за потреблението на енергия от всички региони и изчисления за справяне с несигурността на бъдещата цена на съхранението на енергия чрез батерии, както и по-нови технологии като използването на електромобилите като резервно захранване. Въпреки всички елементи на несигурност Джейкъбсън е сигурен, че технологичните бариери не представляват основна пречка за прехода.

„(Около) 95% от технологиите, необходими за изпълнение на предложените планове, вече са комерсиализирани“, заявява той.

Проучването също така установява, че макар да бъдат загубени известно количество работни места в сегментите на минното дело и изкопаемите горива, ще се отворят нови 28 милиона работни места. Само Русия, Канада и части от Африка ще отчетат нетни загуби на работни места, тъй като икономиките на тези региони зависят силно от изкопаемите горива.

Въпреки че проучването предоставя ясни доказателства, че пълният преход към 100% възобновяема енергия е както технически, така и икономически възможен, Джейкъбсън предупреждава, че все пак има много несигурност.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*