България стана „гореща точка“ за соларната енергетика, както се очакваше

Преди две години индустриалната организация на соларния сектор Solarpower Europe прогнозира, че България и Румъния ще станат „горещи точки“ за развитието на слънчевата енергия в ЕС. Със сигурност за България това предвещание се реализира. Сега страната е изправена пред предизвикателството да интегрира новите мощности.

Българският електроенергиен системен оператор (ЕСО) разкри, че е приел заявления за изграждане на нови проекти за възобновяема енергия с обща инсталирана мощност над 28 GW. От тях 24 GW са подадени още преди края на август.

Инсталираният нов капацитет в страната вече надхвърля 12 GW и новите проекти изискват значително разширяване на мрежата. ЕСО вече разговаря с инвеститори за необходимите промени.

„Абсолютният лимит на електроенергийната система е достигнат, което изисква спешно и адекватно планиране на бъдещото разширение на електропреносната система“, се казва в съобщение на ЕСО. „В момента ЕСО провежда поредица от срещи с инвеститори във възобновяема енергия, за да обсъдят съвместни, координирани действия за посрещане на огромния инвеститорски интерес към изграждането на нови активи за възобновяема енергия.“

Пак според SolarPower Europe, страната ни има потенциала да добави 3,8 GW нови фотоволтаични мощности до 2024 година. „Настоящите схеми за подпомагане на слънчевата енергия в България се фокусират върху PPA и потребителите и няма тръжна система за фотоволтаични системи от комунален мащаб“, се казва в доклада на ЕСО. „Въвеждането на тръжна система може да осигури стимули и да отключи огромния слънчев потенциал в България, един от най-високите в Европа.“

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*