Големите паркинги задължително стават соларни във Франция

Франция одобри нов закон, който изисква всички паркинги с повече от 80 паркоместа да бъдат покрити със слънчеви фотовотаични панели. Това е част от по-мащабна програма, която ще направи задължително инсталирането на слънчеви панели още върху изоставени парцели, свободни земи покрай пътища и железопътни линии, както и някои земеделски земи.

Очаква се нововъведението да добави 11 гигавата към френската електрическа мрежа, което се равнява на десет ядрени реактора.

Пазарните наблюдатели веднага се вторачиха в цифрите. Сумират ли се числата? И трябва ли другите държави да направят същото?

Германия например отдавна има регулация, която изисква разработчиците на нови сгради да включат възобновяеми източници в своите проекти, като например соларни панели – термални или фотоволтаични на покрива на сградата, котли на биомаса, термопомпи и вятърни турбини.

Новата френска програма ще се прилага за както за нови, така и за съществуващи паркинги. Според изчисленията, за мощност от 11 гигавата ще трябва да се покрият около 7,7 милиона паркоместа. Но дали има толкова много паркинги във Франция, които отговарят на условията? Според анализатори, обединеното кралство има между 3 и 4 милиона паркоместа при наличието на 40 милиона превозни средства. Франция има автопарк със сходен мащаб от 38 милиона. Така че 7,7 милиона соларни паркоместа изглежда малко вероятно.

Ако обаче се вземат под внимание пустеещите парцели, празните терени около магистрали и ЖП линии, както и други пустеещи територии, цифрата навярно е постижима. На теория наличните 92 кв. м. градска земя (по дефиниция това обхваща всяка застроена зона с повече от 5000 души) могат да осигурят 11 гигавата слънчева енергия.

1 коментар

  1. Откога панели и реактори се съотнасят 1:1 ? В реалността изобщо не е така. Със сигурност не е от полза на инвеститорите в панели да не са наясно.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*