PV може да наложи в Европа модела „слънчево електричество към X“

Изследователи от Технологичния университет в Лапеенранта (LUT) са изследвали два различни сценария за това как Европа може да постигне целта си за нулеви въглеродни емисии до 2050 г. или 2040 г. Те откриха, че фотоволтаичната технология може да преобрази цялата енергийна система на континента, налагайки принципа „от соларно електричество към каква е да друга енергия“, накратко „от слънце към X”.

„Енергийният суверенитет е възможен за Европа и в крайна сметка е обществен избор“, каза Кристиан Брайер, професор по слънчева икономика в LUT. „Снабдяването със 100% възобновяема енергия в Европа около 2040 г. е възможно.“

Брейер подчерта значението на фотоволтаиците като основен стълб на енергийна система, в която електричеството се използва в голям мащаб от секторите отопление и мобилност.

Пряката и косвената електрификация са ключовият елемент на една устойчива и достъпна енергийна система“, обясни експертът. „Водородната икономика“ е подвеждаща гледна точка, тъй като водородът не е характерният елемент на развиващата се енергийна система, а е важен междинен енергиен носител за приложения, осигуряващи мощност чрез друга технология.“

Изследователската група представи двата сценария в „Отразяване на енергийния преход от европейска гледна точка и в глобален контекст – уместност на слънчевите фотоволтаици, сравнявайки два амбициозни сценария“, който наскоро беше публикуван в Progress in Photovoltaics. Изследователите са използвали модела за преход на енергийната система, който отчита търсенето на топлинна и електрическа енергия за жилищния, търговския и индустриалния сектор, както и търсенето на енергия в транспортния сектор. Освен това те са разгледали CO2 емисиите, свързани с енергетиката.

„Разходно-оптимизираното моделиране беше проведено на стъпки от пет години, като всяка моделирана година беше с почасова разделителна способност, за да се осигури балансът търсене-предлагане на всеки час“, казаха от групата.

„Най-големият източник на енергия е фотоволтаичната слънчева енергия с 54% до 56% от общото търсене на първична енергия и 61% до 63% от общото производство на електроенергия през 2050 г.“, казаха те. Според Брайер, и други досегашни изследвания сочат дял между 50% и 60% за слънчевата енергия в общия енергиен микс до 2050 г.

„Естеството на развиващата се бъдеща енергийна система може да се нарече най-добре икономика „от електроенергия към X“, тъй като доминиращата част от първичната енергия е електричество. То се използва в цялата енергийна система чрез директни приложения, като например електричество към топлина, електричество към мобилност или електричество към вода в сухите региони. Индиректното използване на електроенергия следва главно пътя „електроенергия към водород към X“, заключиха учените.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*