Учредява се сервитут за изграждане на ветрогенераторна станция

Правителството учреди сервитут върху 0,076 дка гори и земи от държавния горски фонд в полза на „Уинд Енерджи” ЕООД. Теренът е в землището на с. Кардам, община Генерал Тошево, и е необходим за прокарването на кабелно електрозахранване на ветрогенераторни станции – подобект „Присъединяване към електропреносна мрежа – средно напрежение”.

Сервитутът представлява ограничено вещно право върху имот, с което се урежда необходимостта от обслужване на дадено инфраструктурно съоръжение. Учредяването му е възмездно и средствата постъпват в бюджета на Изпълнителната агенция по горите.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*