ЕО и САЩ ще ограничават на влиянието на въздухоплаването върху околната среда

Ново споразумение между Европейската общност и САЩ има за цел да ограничава вредното влияние на въздухоплаването върху околната среда. В сряда българското правителство одобри предложението за решение на ЕС и европейските министри относно подписването и временното прилагане на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между ЕС и САЩ.

Протоколът съдържа твърд ангажимент на двете страни по него да ограничат или намалят влиянието на международното въздухоплаване върху околната среда. Сътрудничеството в тази сфера обхваща областите на научноизследователската и развойна дейност, нови методи на управление на въздушния трафик, координиране в рамките на международни форуми. Двете страни се задължават и да полагат усилия за ограничаване броя на лицата, засегнати от значителен шум от самолетите.

Изрично се признава значението на социалното измерение и на ползите от високите стандарти в областта на работната сила, както и че правата на трудещите се няма да бъдат накърнени от новите възможности, които се предоставят с протокола.

Протоколът е придружен от меморандум за консултации, който включва допълнителни нови елементи с цел по-нататъшно задълбочаване на съществуващото сътрудничество в областта на авиационната сигурност и политиката за конкуренцията.

С подписването му ще се увеличат ползите за потребителите, авиокомпаниите, работната сила и общностите в Съюза. Икономическите ползи от едно напълно открито авиационно пространство между ЕС и САЩ се оценяват на няколко милиарда евро годишно.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*