ЕС направи нова стъпка към запазване на биоразнообразието

Усилията за опазване на природната среда и на биологичното разнообразие в ЕС получиха нов тласък за развитие, след като държавите-членки подкрепиха предложение на Еврокомисията, което предвижда пускането на пазара на някои видове семена на диви растения от запазени местообитания. По-специално предложението на приетите от Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство „разхлабва“ строгите правила за разрешаване на продажбата на растителни семена от диви видове.

Тези семена са използват в държавите-членки за озеленяване, градинарство за поддръжка на дивата природа и възстановяване на местообитанията. Семената се събират от естествени или полуестествени тревни съобщества, които са определени от държавите-членки в съответствие с Директивата за хабитатите като специални защитени зони за опазване и поради това важни за консервиране. В ЕС са разработени техники за събиране, чистене и презасяване на тези семена из земеделска земя, така че семената на дивите растителни видове да могат да се умножат.

До този момент не беше възможно да се предлагат на пазара този вид семена, тъй като някои техни компоненти не са в съответствие с някои от общите правила за търговия на ЕС за семена, например доказана сортова идентичност и чистота. Именно затова беше прието за необходимо да се направи известно отпускане на правилата.

Съгласно новата система, производителите трябва да получат разрешение за пускане на пазара на смеси от семена и семената трябва да такова местообитание, което е прието за важно за консервация. Производството и търговията се извършва в района на произход. Определя се и максималното количество за пускане на пазара от тези смеси. За да е сигурно, че производителите спазват максималните допустими количества, производителите от различните държави-членки ще трябва предварително да съобщават за количествата, с които възнамеряват да кандидатстват за разрешително.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*