Приеха промени в Закона за чистотата на въздуха

Министерският съвет прие изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Текстовете осигуряват прилагането на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.

Основните цели на предлаганите промени са подобряване на контрола по отношение на веществата, които нарушават озоновия слой (ВНОС), както и на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от такива вещества; постепенното прекратяване на употребата на ВНОС и използването единствено на регенерирани и рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, в резултат на което ще бъдат намалени и емисиите на ВНОС в атмосферния въздух; въвеждане на принудителни административни мерки, актуализиране на глоби и имуществени санкции.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*