Европа пристъпва към единен стандарт за зареждане на електромобили

Европейските органи по стандартизацията CEN-CENELEC и ETSI ще разработят единна система за зареждане на електрически автомобили, скутери и велосипеди. Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни връчи вчера мандат на Комисията за разработването на съответния стандарт на председателя на CEN-CENELEC Дейвид Досет, генералния директор на CEN-CENELEC Елена Сантяго Сид и председателя на Общото събрание на ETSI Джон Филипс.

Новият стандарт има за цел да гарантира, че всички видове електрически превозни средства и техните батерии ще могат да се зарежат безопасно и лесно във всички държави-членки на ЕС. Благодарение на този мандат щепселите и конекторите ще се правят по един и същ стандарт в цяла Европа, предоставяйки истинско европейски решение, независимо от марки и държави. Комисията очаква, че стандартът ще бъде готов до средата на 2011 година.

Заместник-председателят Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: „Електрическите автомобили вече не са някакво абстрактно понятие. В най-близко бъдеще те ще бъдат по нашите пътища. За да се проправи път за техния търговски успех ние не можем да си позволим да имаме несъвместими системи, което би довело до фрагментиран пазар в Европа. Общият подход е от значение както за европейските потребители, така и за фирмите, и ще позволи на ЕС да се превърне в световен лидер в сектора“.

В комюнике от 29 април 2010 г. Европейската комисия очерта пътна карта за създаването на единна рамка, насърчавайки пускането на пазара на електрически превозни средства. В тази стратегия мандатът, който Комисията възлага на CENELEC, CEN и ETSI, за да се разработи общ европейски стандарт за зареждане на електрически превозни средства, е от решаващо значение. Този мандат има три цели:

  • да се гарантира, че електрическите превозни средства могат да бъдат безопасно зареждани от техните водачи;
  • да се гарантира, че зарядните устройства за електрически превозни средства (включително техните батерии) са оперативно съвместими с точките за за доставка на електроенергия и всички видове електрически превозни средства. Това ще позволи на потребителите да презареждат своите електромобили навсякъде в ЕС с използване на еднакви зарядни;
  • мандатът искания от органите по стандартизация да разгледат въпроса за така наречените смарт-системи за зареждане. Смарт-зареждането ще позволи на потребителите да зареждат автомобилите си в ненатоварените часови зони, за да се възползват от най-ниските цени на електричеството и да постигнат най-ефективно използване на енергията.

Дизайнът на европейския стандарт ще се базира на текущата дейност на международните стандартизационни форуми. Европейската комисия ще продължи да работи в тясно сътрудничество с органите по стандартизация и промишлеността, да се гарантира навременното разработване на стандарта.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*