Рецесията създава „илюзии за намаляване на вредните емисии“

Намаляването на вредните емисии през последната година не се дължи на подобрени политики за опазване на околната среда и внедряване на решения за намаляването на CO2 емисиите, предупреждават анализатори.

Факт е, че през последните 12 месеца бе регистрирано намаляване на парниковите газове с 8,6 процента. Това е резултат от намалената икономическа активност на индустрията – пряко следствие от икономическата рецесия.

Според анализаторите обаче парниковите емисии ще се увеличат веднага, след като глобалната икономика започне отново да набира скорост. В този смисъл рецесията ни създава просто една илюзия, че сме намалили вредните емисии и че имаме прогрес в опазването на околната среда от парниковите газове.

Оценката е на Комитетата по климатичните промени във Великобритания.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*