Европа прие нова правна рамка за интелигентните транспортни системи

Европейския парламент прие нова правна рамка за интелигентните транспортни системи (ИТС), които могат да допринесат значително за постигане на по-чиста, по-безопасна и по-ефикасна транспортна система.

Приетата днес директива би трябвало да ускори въвеждането на новаторски транспортни технологии, съобщи Европейската комисия.

„Тази директива е важен инструмент за координираното въвеждане на ИТС в Европа. Тя дава възможност за голяма крачка напред към разгръщане и използването на оперативно съвместими и хомогенни услуги по ИТС, като се оставя свобода на държавите-членки да решат в кои системи да инвестират“, каза заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта.

При интелигентните транспортни системи информационните и комуникационните технологии се прилагат към различните видове транспорт, за да се повиши ефикасността им, като се сведат до минимум отрицателните отражения върху здравето, природата, икономиката и качеството на живот.

Чрез разгръщане на ИТС могат да бъдат намалени с 10% разходите, причинени от задръстванията по пътищата, които се изчисляват на 1% от европейския брутен вътрешен продукт. Смята се, че въвеждането на интелигентни технологии в автомобилите и камионите ще помогне за предотвратяване на над 5 000 смъртни случая при пътни произшествия всяка година.

Първите приоритети в плана за действие за ИТС ще бъдат информацията за пътния трафик и пътуванията, системата за спешни случаи eCall и интелигентните паркинги за камиони.

В съответствие с директивата, Комисията трябва да приеме в рамките на следващите седем години съответните спецификации, за да осигури оперативна съвместимост на решенията за ИТС в Европа. Комисията ще създаде също европейска консултативна група по ИТС, която ще обедини представители на съответните заинтересовани страни.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*