МОСВ отмени одобрение на ветропарк до село Бяла

Министерството на околната среда и водите отмени решение на РИОСВ-Стара Загора, с което се одобрява изграждането на ветропарк от 41 ветрогенератора близо до с. Бяла и Природен парк „Сините Камъни“ без извършването на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (OC). Това съобщи информационна мрежа Блулинк, позовавайки се на коалиция „За да остане природа в България“.

За проекта за ветрогенераторите са били подадени жалби от страна на федерация „Зелени Балкани“ и Българско дружество за защита на птиците.

С постановяването на своето решение за отмяна МОСВ отчита всички слабости в акта на Директора на РИОСВ – Стара Загора, а именно нарушения по процедурата, неизпълнение на предписания от МОСВ, липса на мониторинг над орнитофауната с достатъчна продължителност, гарантираща правилните заключения за степента на въздействие и др.

Един от най-големите пропуски на отмененото решение е неотчитането на процеса по реинтродукция на белоглав лешояд, в рамките на който вече са положени значими международни усилия и са инвестирани много средства – вече са освободени лешояди в района на гр. Котел и предстои освобождаването на над 50 лешояда за 5 години в района на Природен парк „Сините Камъни“, припомнят от коалицията.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*