Проучване: намаляването на вредните емисии до нула не e достатъчно

Прочистването на планетата от замърсяването с въглероден двуокис с цел намаляване на глобалното затопляне ще изисква много повече от предотвратяване на емисиите. Ще са нужни действия за премахване на въглеродния двуокис, който вече е в атмосферата. И ако не се предприемат действия веднага, изчистването от CO2 ще отнеме много време.

Ново проучване на учените от научния институт „Карнеги“ показва, че макар премахването на емисиите на въглероден диоксид да е способно да охлади планетата, сложността на въглеродния цикъл ще ограничи ефективността от това действие. Дори намаляването на емисиите на въглероден двуокис до нула няма да доведе до значително охлаждане, тъй като въглеродният диоксид, който вече е в атмосферата, ще продължи да задържа топлина на Земята.

Учените от „Карнеги“ са стигнали до тези заключения с помощта на един геоложки модел, симулиращ ефектите от един идеализиран случай, при който емисиите на въглероден двуокис са намалени до нула и въглеродният диоксид в атмосферата е възстановен до нивата от преди индустриализацията.

Кен Калдейра от департамента по екология в „Карнеги“ и водещият автор Лонг Као установили, че премахването на всичкия генериран от човека въглероден диоксид от атмосферата би довел до известно охлаждане на планетата, но ефектът е значително по-малък от половината спрямо вече натрупаната топлина.

Излиза, че става дума за сценарий, където спасителните действия стават факт прекалено късно и в момент, когато положението вече е сложно благодарение на два основни фактора.

Малко повече от половината от въглеродния диоксид, отделен от индустрията през последните два века, е била погълната от океана. Проучването показва, че при премахването на въглеродния диоксид от атмосферата той ще бъде заменен от същя газ, идващ от сините океански води.

От друга страна рязкото променяне на атмосферния въглероден диоксид и промяната в температурата на повърхността на земята са довели до изменение на въглеродния цикъл на планетата. Променен е балансът и отделянето на CO2 от земята и почвите.

Въглеродните емисии са част от нашата планета още от самото й начало. Абсорбирането в океана и земята винаги е било естествен начин за запазване на нивата на парниковия газ. Но с рязкото повишаване на емисиите чрез промишлени или предизвикани от човека дейности, изглежда сме форсирали природния цикъл прекалено много. Според симулацията, за всеки 100 милиарда тона въглероден двуокис, отстранени от атмосферата, средната глобална температура ще спадне едва с 0,16 градуса по Целзий.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*