Населението на ЕС-27: 501 милиона души

Към 1 януари 2010 г. населението на ЕС-27 се оценява на 501,1 милиона, в сравнение с 499,7 млн. към 1 януари 2009 година. Населението на 27-те страни членки се е увеличило с 1,4 милиона през 2009 г., с годишен темп от 2,7 на 1000 жители.

В сравнение с 2008 г., демографската ситуация през 2009 г. в ЕС-27 се характеризира с леко намаление на нивата на раждаемостта и запазване на нивата на детската смъртност, докато нетната миграция е спаднала значително.

Населението на еврозоната (EA16) е оценено на 329,5 млн. към 1 януари 2010 г., в сравнение с 328,6 година по-рано. Населението на еврозоната е нараснало с 0,9 милиона през 2009 г., с годишен темп от 2,7‰.

Данните бяха публикувани днес от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

Най-високи нива на раждаемостта са налице в в Ирландия, Великобритания и Франция, а най-ниските – в Германия и Австрия. Общо 5,4 милиона деца са родени в EС-27 през 2009 г. Коефициентът на раждаемост е 10,7 на 1000 жители, малко по-малко в сравнение с 2008 г. (10,9‰). Най-високата раждаемост е отчетена в Ирландия (16,8‰), Обединеното кралство (12,8‰), Франция (12,7‰), Кипър (12,2‰) и Швеция (12,0‰), а най-ниската в Германия (7,9‰), Австрия (9,1‰), Португалия (9,4‰), Италия (9,5‰), Латвия и Унгария (9,6‰).

Налице са 4,8 милиона смъртни случая, регистрирани в ЕС-27 през 2009 година. Коефициентът на смъртността е 9,7 на 1000 жители, също както през 2008 година. Най-висок процент на смъртни случаи се наблюдава в България (14,2‰), Латвия (13,3‰), Унгария (13,0‰) и Литва (12,6‰), а най-ниските нива са в Ирландия (6,6‰), Кипър (6,7‰), Люксембург (7,3‰) и Малта (7,8‰).

На база на тези данни е лесно да се пресметне, че най-висок естествен прираст на населението е налице в Ирландия (10,2‰), Кипър (5,5‰), Франция (4,3‰), Люксембург (4,0‰) и Великобритания (3,7‰ ). Десет държави-членки имат отрицателен естествен прираст, с най-голям спад в България и Латвия (-3,6‰ и за двете), Унгария (-3,4 ‰) и Германия (-2,3‰).

През 2009 г. малко над 60% от увеличението на населението на ЕС 27 са от миграцията. Като относителна стойност, Люксембург (13.2 ‰), Швеция (6.7 ‰), Словения (5,8 ‰), Италия (5.3 ‰) и Белгия (5.1 ‰) е най-големият нетен приток, а Ирландия (-9.0 ‰ ) и Литва (-4.6 ‰) отбелязват най-високите нетни изходящи потоци.

В заключение, населението на Европа се е увеличило в деветнадесет страни членки и е намаляло в осем, със значителни различия между държавите-членки. Най-големите увеличения се наблюдават в Люксембург (17,2‰), Швеция (9,1‰), Словения (7,2‰), Белгия (7,1‰) и Великобритания (6,7‰), а най-големите спадове в Литва (-6,2‰), Латвия (-5,7‰), България (-5,6‰) и Германия (-2,5‰).

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*