Кооперираме се с Гърция за опазване на водните ресурси

В рамките на съвместното заседание на правителствата на България и Гърция между министъра на околната среда и водите Нона Караджова и министъра на околната среда, енергетиката и климата на Гърция Тина Бирбили бе подписана съвместна декларация за разбирателство и сътрудничество в областта на използването на водните ресурси в съответните територии от споделените речни басейни между двете страни.

Декларацията е документ, в който се заявява политическата воля на ресорните министри по водите на България и Гърция за започване на нов диалог в тази област, чиято основна цел е насърчаване на сътрудничеството за съхраняване и опазване на водните ресурси на съответните територии от споделените речни басейни.

Конкретните измерения на заявената готовност за сътрудничество се фокусират в три сфери:

  • Изграждане и поддържане на системи за ранно предупреждение за наводнения по трансграничните реки – Струма, Места, Арда и Марица, на всяка от съответните територии и в съответствие с изискванията на европейската директива за защита от наводнения. „Освен екологичен, това е и много важен хуманитарен въпрос от взаимен интерес” – изрично посочи в изказването си министър Нона Караджова.
  • Координиране на плановете за управление на речните басейни с оглед постигане на екологичните цели за добро състояние на водите според европейските стандарти.
  • Използването и осигуряването на води за питейни, промишлени, хидроенергийни, селскостопански и свързани с опазването на екосистемите нужди ще се организират на принципите на Рамковата директива за водите, взаимната изгода, необходимата реципрочност и държавен суверенитет.

Чрез декларацията страните се споразумяват да обменят информация за възможните ефекти в сферата на управление и използване на водите в съответствие с Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст.

За осигуряване на необходимото взаимодействие документът предвижда създаването на Съвместна експертна работна група, която ще разработи правилата за институционално взаимодействие.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*