Общество

Европейски цифрови иновационни хъбове в България ще генерират „зелен растеж“

28/01/2021 GreenTech.bg 0

Cleantech Българияше партнира активно с публичните институции за взаимстване и прилагане на международен опит по темата „подкрепа за бизнеса в прехода към зелена икономика“

1 5 6 7 8 9 371