Общество

Западно-средиземноморските страни се обединяват за климатичните промени

27/04/2010 GreenTech.bg 0

Министрите на т. нар. „5+5“ се споразумяха за партньорство в енергийния сектор за създаване на система за ранно известяване за замърсявания, както и за технологичен трансфер в областта на възобновяемата енергия.

1 2 3 4 14