Общество

САЩ прави ново, мащабно проучване за фракинга и замърсяването на водата

24/12/2012 GreenTech.bg 3

Дългосрочно изследване ще обхване всички аспекти – използваните химически смеси, разливите на повърхността, оборудването на кладенците, пречистването – без инжектирането на отпадъчните течности под земята

1 2 3 4 14