Енергия

Съвременните изолации били с коефициент на енергийна ефективност нула, твърди „изобретател“

02/09/2013 GreenTech.bg 5

Частичното изолиране на външните стени на панелни жилищни сгради, съчетано с изпълнението по „алпийски“ способ, не води до желания енергоспестяващ ефект и е икономически неизгодно за собствениците

1 13 14 15