Енергия

Биогоривата от боклуци могат да създадат хиляди зелени работни места

18/02/2015 GreenTech.bg 0

„Усъвършенстваните“ биогорива се разглеждат като по-малко вредни за околната среда от т. нар. „биогорива от първо поколение”, произвеждани от отглеждани култури като например рапица