Енергия

ЕС: Повече гъвкавост е нужна за постигането на целите за енергийна ефективност до 2030 г.

01/06/2017 GreenTech.bg 0

Предлага се енергийните предприятия да направят основен преглед на своите бизнес модели, като гарантират, че всяка година на крайните потребители се продава с по 1,5% по-малко енергия

1 2 3 5