Енергия

По-доброто прогнозиране на слънчевото греене може да увеличи соларните добиви

27/06/2018 GreenTech.bg 0

Почасовите промени в атмосферата, годишните промени в разстоянието между Земята и Слънцето, 10-годишните циклични промени у Слънцето изменят количеството слънчева радиация

1 2 3 13