Зелени ИТ

Европейският спътник Sentinel 1А ще следи здравето на земните подсистеми

03/04/2014 GreenTech.bg 0

Сред услугите на Sentinel 1А са следене на морските зони, покрити с лед, и на арктическата околна среда, наблюдение на морската околна среда, вкл. откриване и следене на нефтени разливи